+420 499 300 300
Rezervace

Zápůjční podmínky

 
  • uhrazení zálohy v hotovosti dle ceníku a úhrada půjčovného při převzetí zboží
  • předložení dvou dokladů totožnosti (OP, PAS, ŘP aj.)
  • při pozdním vrácení bude záloha krácena o doplatek půjčovného
  • v případě poškození nebo silného znečištění bude záloha krácena o náklady na čištění či opravu škody
  • uzavření smlouvy o zápůjčce